Կոմերցիոն տպագրություն

Կոմերցիոն տպագրությունն իրականացվում է երեք փուլերի միջոցով՝

1. Նախատպագրական փուլ - մատուցվում են ծառայություններ տեխնիկական դիզայնի, ցանկացած տեսակի մատրիցաների պատրաստման, պատվերին համապատասխան նյութերի ընտրման, ապահովման և այլ ոլորտներում:

2. Տպագրական փուլ – իրականացվում են տարբեր տեսակի տպագրություններ՝ թվային (կաթիլային, լազերային, օֆսեթ), օֆսեթ, տրաֆարետային, ֆլեքսոգրաֆիկ, լայնաֆորմատ և այլն:

3. Հետտպագրական փուլ – իրականացվում են կազմարարական (տարատեսակ), թաղանթապատման (լամինացիա), և տաք ու սառը ճնշումներով դաջման աշխատանքներ: