Հատուկ նշանուկություն ունեցող պաշտպանիչ տպագրություն

Հատուկ նշանուկություն ունեցող պաշտպանիչ տպագրությունն իրականացվում է երեք փուլերի միջոցով՝

1. նախապատրաստական փուլ – այս փուլում մշակվում է հատուկ պաշտպանիչ տպագրությանտեխնոլոգիան՝ համապատասխանեցնելով այն հաճախորդի պահանջներին եւ ապահովելով տեխնոլոգիայիյուրօրինակությունը, ինչն էլ նվազեցնում է կեղծման հավանականությունը

2. տպագրական փուլ – տպագրական աշխատանքների ընթացքում մշակվում է հատուկ պաշտպանիչ

տպագրության տեխնոլոգիա դիզայնը

3. հետտպագրական փուլ – իրականացվում են կազմարարական (տարատեսակ), թաղանթապատման

(լամինացիա), եւ տաք ու սառեւ ճնշումներով դաջման աշխատանքներ: